Tin mới

Ni Trưởng THÍCH NỮ HẠNH VIÊN Trụ trì Chùa Tịnh Nghiêm (Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa)viên tịch.

Ngày đăng: 29/10/2018

Ni Trưởng THÍCH NỮ HẠNH VIÊN - Nguyên Phó Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Quảng Ngãi, Trụ trì Chùa Tịnh Nghiêm (Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa)do niên cao, lạp trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 11h30 ngày 26/10/2018 (18.9.Mậu Tuất)tại Chùa Tịnh Nghiêm, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Cố Ni Trưởng trụ thế 72 năm, hạ lạp 47 năm.

 

 

     Ni Trưởng THÍCH NỮ HẠNH VIÊN - Nguyên Phó Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh Quảng Ngãi, Trụ trì Chùa Tịnh Nghiêm (Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa)do niên cao, lạp trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 11h30 ngày 26/10/2018 (18.9.Mậu Tuất)tại Chùa Tịnh Nghiêm, Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Cố Ni Trưởng trụ thế 72 năm, hạ lạp 47 năm.

 

     Lễ viếng bắt đầu từ 9h ngày 27/10/2018 (19.9.Mậu Tuất).

 

     Lễ truy điệu cử hành lúc 6h ngày 30/10/2018 (22.9.Mậu Tuất). Sau đó cung tiễn kim quan nhập tháp tại Chùa Tịnh Nghiêm (Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa).

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN