Theo thống kê từ năm 2011, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có 44 ngôi chùa và 1 niệm Phật đường.