Lược sử các ngôi chùa ở Huyện Bình Sơn

DANH MỤC CÁC NGÔI CHÙA Ở HUYỆN BÌNH SƠN

Ngày đăng: 02/07/2018

Theo thống kê từ năm 2011, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có 44 ngôi chùa và 1 niệm Phật đường.

                                 DANH MỤC CÁC NGÔI CHÙA Ở HUYỆN BÌNH SƠN

 

TT

CHÙA – NIỆM PHẬT ĐƯỜNG

ĐỊA CHỈ (Thôn, Xã - Thị Trấn)

1

Sắc Tứ Diệu Giác

Thôn Phú Lộc

Xã Bình Trung

2

Sắc Tứ Tây Thiên

Thôn Châu Tử

Xã Bình Nguyên

3

Sắc tứ Viên Quang

Thôn An Châu

Xã Bình Thới

4

Chùa Long Khánh

Thôn An Điềm 2

Xã Bình Chương

5

Chùa Phước Minh

Thôn Nam Thuận

Xã Bình Chương

6

Chùa Long Bàng

Thôn Ngọc Trì

Xã Bình Chương

7

Chùa Đông Mỹ

Thôn Đông Yên

Xã Bình Dương

8

Chùa Minh Sơn

Thôn Mỹ Huệ

Xã Bình Dương

9

Chùa Linh Tiên

Thôn Tân Hy

Xã Bình Đông

10

Chùa Hải Quang

Thôn An Cường

Xã Bình Hải

11

Chùa Phước Thiện

Thôn Phước Thiện

Xã Bình Hải

12

Chùa Thanh Thủy

Thôn Thanh Thủy

Xã Bình Hải

13

Chùa Liên Quang

Thôn Liên Trì

Xã Bình Hiệp

14

Chùa Phước An

Thôn Xuân Yên

Xã Bình Hiệp

15

Chùa Xuân Quang

Thôn Xuân Yên

Xã Bình Hiệp

16

NPĐ An Khương

Thôn Nam An

Xã Bình Hòa

17

Chùa Quang Lộc

Thôn 3

Xã Bình Hòa

18

Chùa Long Khánh

Thôn Long Yên

Xã Bình Long

19

Chùa An Hòa

Thôn An Phong

Xã Bình Mỹ

20

Chùa Bửu Hòa

Thôn An Phong

Xã Bình Mỹ

21

Chùa Tân Mỹ

Thôn An Phong

Xã Bình Mỹ

22

Chùa Kim Long

Thôn Thạch An

Xã Bình Mỹ

23

Chùa Phước Sơn

Thôn Phước Tích

Xã Bình Mỹ

24

Chùa Bảo Sơn

Thôn Lộc Thanh

Xã Bình Minh

25

Chùa Đức Lâm

Thôn Mỹ Long

Xã Bình Minh

26

Chùa Long Tuyền

Thôn Trì Bình

Xã Bình Nguyên

27

Chùa Phước Sơn Am

Thôn Châu Tử

Xã Bình Nguyên

28

Chùa Phước Bình

Thôn Phước Bình

Xã Bình Nguyên

29

Chùa An Phước

Thôn Phước Thọ 1

Xã Bình Phước

30

Chùa Bửu Phước

Thôn Phước Hòa

Xã Bình Thanh Tây

31

Chùa Quang Phước

Thôn Phước Hòa

Xã Bình Thanh Tây

32

Chùa Phước Lâm

Thôn Thuận Phước

Xã Bình Thuận

33

Chùa Từ Lâm

Thôn Trung An

Xã Bình Thạnh

34

Chùa Viên Phước

Thôn Phước Hòa

Xã Bình Trị

35

Chùa Tiên Ba

Thôn Tiên Đào

Xã Bình Trung

36

Chùa Ngọc Tiên

Thôn Tiên Đào

Xã Bình Trung

37

Chùa Liên Ba

Thôn Phú Lễ

Xã Bình Trung

38

Chùa Phú Hưng

Thôn Phú Lễ

Xã Bình Trung

39

Chùa Phú Liên

Thôn Phú Lễ

Xã Bình Trung

40

Chùa Phú Sơn

Thôn Phú Lễ

Xã Bình Trung

41

Chùa Đông Phú

Tổ dân phố 1

Thị Trấn Châu Ổ

42

Chùa Long Sơn

Tổ dân phố 2

Thị Trấn Châu Ổ

43

Chùa Thiện Giác

Tổ dân phố 2

Thị Trấn Châu Ổ

44

Chùa Xuân Quang

Tổ dân phố 2

Thị Trấn Châu Ổ

45

Chùa Từ Vân

Tổ dân phố 3

Thị Trấn Châu Ổ

TIN TỨC LIÊN QUAN