Sự kiện-lễ

Phật Giáo Quảng Ngãi tổ chức hội nghị hành chính Giáo hội, triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng, Ni tại các Huyện, Thành phố.

Ngày đăng: 24/10/2018

Thực hiện tinh thần Thông báo số 087/TB-BTS ngày 20/9/2018 của BTS GHPGVN  tỉnh Quảng Ngãi  V/v Tổ chức Hội nghị hành chính Giáo hội, triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng, Ni, cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT.

     Thực hiện tinh thần Thông báo số 087/TB-BTS ngày 20/9/2018 của BTS GHPGVN  tỉnh Quảng Ngãi  V/v Tổ chức Hội nghị Hành chính Giáo hội, triển khai Luật tín ngưỡng tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT.

 

    Các nội dung được triển khai gồm:

     - Hiến chương GHPG Việt Nam;

     - Hành chính giáo hội và thực hiện về văn bản hành chính;

     - Nội quy Tăng sự trung ương;

     - Quy chế BTS cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương;

     - Quy chế BTS cấp Huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;

     - Luật tín ngưỡng tôn giáo;

     - Sự sinh hoạt của GĐPT tại các tự viện và sự cố vấn giáo hạnh của chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì;

     - Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì;

     - Riêng tại chùa Pháp Hóa (thành phố Quảng Ngãi), Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Quảng Ngãi báo cáo về hoạt động của tổ chức GĐPT. 

 

    Tại chùa Kim Long (thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ),  BTS GHPGVN huyện Đức Phổ đăng cai tổ chức Hội nghị đầu tiên trong 2 ngày 10 và 11/10/2018 (02&03/9/Mậu Tuất) cho Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT huyện Đức Phổ và huyện Mộ Đức.  Đã có 42 Tăng, Ni và 103 cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT tham dự.

 

 

    Tại chùa Kim Long huyện Đức Phổ đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị đầu tiên

trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2018 (02 và 03/9/Mậu Tuất)

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Trí Thắng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi 

Trưởng ban tổ chức Hội nghị -  phát biểu khai mạc.

 

 

Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT tham dự Hội nghị tại chùa Kim Long (huyện Đức Phổ)

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận tham dự Hội nghị cho đại diện chư Tăng hai huyện Đức Phổ và Mộ Đức tại chùa Kim Long (Đức Phổ)

 

 

    Tại chùa Cảnh Tiên (thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa), BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa đăng cai tổ chức Hội nghị trong 2 ngày 12 và 13/10/2018 (04&05/9/Mậu Tuất) cho Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành.  Đã có 85 Tăng Ni, 78 cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT tham dự.

 

 

 

Chùa Cảnh Tiên huyện Tư Nghĩa nơi đăng cai tổ chức Hội nghị trong 2 ngày 12 và 13/10/2018 (04 và 05/9/Mậu Tuất)

 

 

 

Hòa thượng Thích Trí Thắng, Trưởng ban tổ chức

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại chùa Cảnh Tiên huyện Tư Nghĩa

 

 

 

Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT tham dự Hội nghị tại chùa Cảnh Tiên (huyện Tư Nghĩa)

 

 

  

 

Cấp giấy chứng nhận tham dự Hội nghị cho đại diện chư Tăng hai huyên Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tại chùa Cảnh Tiên (Tư Nghĩa)

 

 

    Tại chùa Pháp Hóa, trụ sở Văn phòng BTS Phật giáo Tỉnh Quảng Ngãi (số 334 đường Trần Hưng Đạo thành phố Quảng Ngãi), BTS GHPGVN thành phố Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội nghị trong 2 ngày 14 và 15/10/2018 (06&07/9/Mậu Tuất) cho Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT của Thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn, huyện Minh Long và huyện Sơn Hà. Đã có 71 Tăng, Ni và 99 cư sĩ, Huynh trưởng GĐPT tham dự.

 

 

Tại chùa Pháp Hóa (thành phố Quảng Ngãi), BTS GHPGVN thành phố Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội nghị

trong 2 ngày 14 và 15/10/2018 (06 và 07/9/Mậu Tuất)

 

 

 Hòa thượng Thích Hạnh Lạc - Ủy viên HĐCM TW GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

phát biểu khai mạc Hội nghị tại chùa Pháp Hóa

 

 

 

Hòa thượng Thích Trí Thắng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi 

hướng dẫn nội dung "Hành chính giáo hội và thực hiện về văn bản hành chính"


 

 

Đại đức Thích Thông Huy, Ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

giới thiệu nội dung hội nghị và hướng dẫn nội dung “Hiến chương GHPG Việt Nam”

 

 

 

 

 

 

Đại đức Thích Thông Pháp, Trưởng ban Ban Hoằng pháp triển khai nội dung

“Quy chế BTS cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương; Quy chế BTS cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh”

 

 

 

 Thượng tọa Thích Thông Hội, Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi - Trưởng ban pháp chế

triển khai nội dung “Nội quy Tăng sự Trung ương

 

 

 

Đại đức Thích Hạnh Nhân – Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban văn hóa

triển khai nội dung “Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì”


 

 

Đại đức Thích Nguyên Trung - Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban hướng dẫn Phật tử

triển khai nội dung “Sự sinh hoạt của GĐPT tại các tự viện và sự cố vấn giáo hạnh của chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì”

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thái Hiệp - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Tôn giáo

triển khai nội dung “Luật tín ngưỡng tôn giáo”


 

 

Huynh trưởng cấp Tấn Giác Chính Nguyễn Thành Liêm, Chánh Thư ký BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi

báo cáo về tổ chức GĐPT và hoạt động của GĐPT Quảng Ngãi.

 

 

 

 

 

Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT tham dự Hội nghị tại chùa Pháp Hóa (thành phố Quảng Ngãi)

 

 

    Tại chùa Sắc tứ Diệu Giác, BTS GHPGVN huyện Bình Sơn đăng cai tổ chức Hội nghị  trong 2 ngày 16 và 17/10/2018 (08&09/9/Mậu Tuất) cho Tăng, Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh và huyện Trà Bồng.

 

 

Chùa Sắc tứ Diệu Giác (Bình Sơn) nơi đăng cai tổ chức Hội nghị trong 2 ngày 16 và 17/10/2018 (8 và 9/9/Mậu Tuất)

 

 

 

Niệm Phật cầu gia bị trong Lễ Khai mạc Hội nghị tổ chức tại chùa Sắc tứ Diệu Giác (huyện Bình Sơn)

 

     Sau khi kết thúc Hội nghị, tất cả những thành viên tham dự đều được cấp Giấy Chứng Nhận do Hòa thượng Thích Trí Thắng – Trưởng Ban Tổ Chức ký.

 

 

     Qua Hội nghị tại bốn địa điểm trong 8 ngày, đã có 628 Tăng Ni, cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT trong toàn tỉnh tham dự./.

 

                   Thiện Quang