Tin từ thiện

CÔNG TÁC TỪ THIỆN HẰNG THÁNG CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI - (THÁNG 3 - MẬU TUẤT, THÁNG 5.2018)

Ngày đăng: 21/05/2018

Ngày 23 âm lịch hàng tháng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT thành phố Quảng Ngãi và đoàn Nữ Phật tử Ni Liên tổ chức nồi cơm từ thiện và cấp phát cho bệnh nhân tại bệnh viện Tâm thần và bệnh viện Lao tỉnh Quảng Ngãi.

    Ngày 23 âm lịch hàng tháng, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT thành phố Quảng Ngãi và đoàn Nữ Phật tử Ni Liên tổ chức nồi cơm từ thiện và cấp phát cho bệnh nhân tại bệnh viện Tâm thần và bệnh viện Lao tỉnh Quảng Ngãi. 

    Số lượng các xuất cơm tăng giảm tùy theo từng thời điểm nhưng vẫn xấp xỉ khoảng 180 xuất tại bệnh viện Tâm thần và 200 xuất tại bệnh viện Lao. 

    Nguồn kinh phí để thực hiện Phật sự này là do các anh chị em trong GĐPT và các nhà hảo tâm đóng góp thực hiện. 

    Công tác Phật sự này được duy trì từ rất nhiều năm và hiện nay vẫn đang tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

Đồng Tuệ.