Buổi sáng 23/12/2018 (17/11 Mậu Tuất), tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi, lớp học Bậc Lực V GĐPT Quảng Ngãi kết thúc đề tài Kinh Kim Cang.

Ngày 11/3/2018 (24/01/Mậu Tuất), Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2017 và Thảo luận Kế hoạch Phật sự năm 2018 tại Giảng đường Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, số 334 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi).

Ngày 03/11/2018 tại Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, 334 Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cầm đoàn cho Huynh Trưởng - giai đoạn II - 2018.