Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe nói: Đạo nào cũng tốt. Mặc dù vậy, nhưng chỉ có Phật giáo lại được một vinh danh vô cùng cao quý là giải thưởng “Tôn giáo tốt nhất thế giới”.Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2562 - DL.2018, BTT xin giới thiệu bài viết này (trích từ nguồn của  www.hoangphaphanoi.com)

"Chúng ta cứ thử nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay xem sao. Trong thế giới của chúng ta còn có được mấy ai đủ sức để nhận biết đâu là cốt lõi của giáo huấn Phật Giáo? Và trong số đó có mấy ai đã mang ra ứng dụng hiệu quả được cái cốt lõi đó?". Đó là nhận xét của Thầy Buddhadasa trong buổi giảng khi đặt vấn đề về cốt lõi của lời Phật dạy. Xin được chia sẻ bài trích từ: Buddhadasa Bhikkhu  - CỐT LÕI CỦA CỘI BỒ ĐỀ .  Hoang Phong chuyển ngữ.  Nhà xuất bản Phương Đông 2012.  (Phần I) (Đã được đăng trong Thư viện Hoa Sen).