Thông báo GĐPT

THÔNG BÁO V/V DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG GĐPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀ LỄ THỌ CẤP TẤN

Ngày đăng: 01/11/2018

BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 28/2018-TB-GĐPT ngày 28/10/2018 v/v chuẩn bị dự Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ XII và lễ thọ cấp Tấn tại Đà Nẵng, cùng một số Phật sự khác.

 

BTS GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-----o0o-----


 

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT

Số:  28/2018/TB-GĐPT

 

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2018

                                                                                                               THÔNG BÁO

Kính gởi:

-  Quý anh chị thành viên BHD Phân Ban GĐPT tỉnh Quảng Ngãi.

-  Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh.

-  Quý anh chị phụ trách Đoàn Nữ Phật tử Ni Liên, Đoàn Lam Thiên Ấn.

          

Thực hiện tinh thần thông báo số 37- 38/2018/TB/GĐPT /TW ngày 06/10/2018 về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch tổ chức lễ thọ cấp Tấn, nay Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Quảng Ngãi có thông báo triển khai cụ thể như sau:

I.Kế hoạch Hội nghị Huynh trưởng toàn quốc:

1.Tài chính hỗ trợ Hội nghị:

BHD TW đã thống nhất giao lại chỉ tiêu cho đơn vị GĐPT Quảng Ngãi là 30.000.000đ. Nên nay Thường trực thống nhất lại khoản thu hỗ trợ từ Huynh trưởng như sau:

            - HTr cấp Dũng 500.000đ

            - HTr cấp Tấn   300.000đ

            - HTr cấp Tín   200.000đ

            - HTr cấp Tập  100.000đ

            - HTr Tập sự      50.000đ

            Những Huynh trưởng đã đóng hỗ trợ theo chủ trương của BHD TW trước đây tại thông báo số 23/TB/GĐPT. Thường trực BHD tán dương tinh thần quý anh chị đã thực hiện nhiệm vụ người Huynh trưởng. Nay thông báo cho các đơn vị và Huynh trưởng đã nộp được nhận lại khoản thừa theo tinh thần này. Đơn vị cử Huynh trưởng đến văn phòng BHD vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần để nhận lại. Huynh trưởng, đơn vị nào chưa thực hiện  hỗ trợ tiếp tục tham gia.

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị:

-Thời gian hội nghị: Từ ngày 22- 25 tháng 11 năm 2018 ( 16-19 tháng 10 Mậu Tuất)

- Địa điểm hội nghị: Tại chùa Pháp Lâm số 574 đường Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng

- Huynh trưởng đại biểu tham dự hội nghị (Có danh sách kèm theo thông báo này) có mặt tại văn phòng BHD, số 334 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi lúc 09 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2018 (16 tháng 10 năm Mậu Tuất) để đi dự Hội nghị, phương tiện di chuyển do BHD PB GĐPT Quảng Ngãi chịu trách nhiệm. Những anh chị nào không đi được phải báo sớm về Văn phòng để thay thế Huynh trưởng khác, mỗi Huynh trưởng đi dự Hội nghị đóng thêm tiền phí Hội nghị các khoản là 620.000đ (200.000đ phí+420.000đ phí ăn ở). Huynh trưởng đi dự đóng phí trước ngày 08/11/2018 để BHD tổng kết gởi về Ban tổ chức TW, sau thời gian trên xem như anh chị không tham dự Hội nghị.

3. Lễ thọ cấp Tấn:

Tại Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng toàn quốc, BHD Phân ban GĐPT TW tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho những Huynh trưởng đã được Hội đồng xét xếp cấp năm 2018. GĐPT Quảng Ngãi được thọ cấp lần này có 9 Huynh trưởng (Danh sách được đính kèm).

Huynh trưởng đi dự lễ thọ cấp có mặt tại chùa Pháp Lâm, số 574 đường Ông Ích Khiêm thành phố Đà Nẵng vào lúc 09 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2018 đến 8 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2018. Lễ thọ cấp chính thức được tổ chức vào lúc 05 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Huynh trưởng được thọ cấp lưu ý thực hiện các việc sau:

   - Giữ Thân - Khẩu - Ý thanh tịnh để phát nguyện thọ cấp.

  - Tự mình viết lời phát nguyện trước Tam bảo (1 bản cho vào bì dán kín nộp cho Ban Tổ chức, 1 bản để đọc khi thọ cấp).

   - Mặc Lễ phục, có huy hiệu, phù hiệu, bảng tên đầy đủ.

   - Đóng góp chi phí mỗi Huynh trưởng thọ cấp 200.000đ

  - Huynh trưởng thọ cấp tham dự Lễ khai mạc Hội nghị và làm lễ Sám hối vào tối ngày 23/11/2018.

II. Công tác Phật sự thời gian đến:

1.Công tác báo cáo định kỳ quý 4:

Nhằm chuẩn bị cho việc Tổng kết các công tác Phật sự của GĐPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, Văn phòng nhắc các đơn vị, các anh chị thành viên BHD lập báo cáo công tác năm 2018, đề xuất phương hướng kế hoạch năm 2019 để Văn phòng tổng hợp báo trình BHD Phật tử, BTS GHPGVN tỉnh, BHD Phân ban GĐPT Trung ương. 

2.Niên liễm năm 2018:

Một số đơn vị GĐPT cơ sở  và một số anh chị thành viên BHD chưa nộp niên liễm 2018 và các khoản niên liễm cũ, Thường trực nhắc các đơn vị GĐPT và các anh chị thành viên BHD thực hiện đầy đủ, kịp thời.

            Trên đây là một số công tác Phật sự trong thời gian sắp đến, Thường trực có thông báo này gởi đến quý anh chị thành viên BHD, quý anh chị đi dự hội nghị, Huynh trưởng thọ cấp Tấn và các đơn vị GĐPT cơ sở sắp xếp triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu vp

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN

                           TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

TÂM GIỚI Phan Ngọc Thảo

           

                                                                                      

 

 

 

 

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG GĐPT TỈNH QUẢNG NGÃI

DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG GĐPT TOÀN QUỐC LẦN XII

VÀ THỌ CẤP TẤN

I. DỰ HỘI NGHỊ

II. THỌ CẤP TẤN

 

 

Danh sách trên, Phân ban GĐPT Quảng Ngãi có tổng cộng 4 Huynh trưởng trong Ban Tổ chức, 20 Huynh trưởng Đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ XII và 09 Huynh trưởng thọ cấp Tấn.