BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 28/2018-TB-GĐPT ngày 28/10/2018 v/v chuẩn bị dự Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ XII và lễ thọ cấp Tấn tại Đà Nẵng, cùng một số Phật sự khác.

Vào ngày 27/7/2018 vừa tốt nghiệp trường Đại học Phạm Văn Đồng, ngành Tiểu học, trong lúc đi tìm việc, em Lê Thị Tý (Huynh trưởng GĐPT Hải Quang - Quảng Ngãi) không may bị tai nạn giao thông tại Ngã Năm mới TP Quảng Ngãi và được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

Chủ nhật ngày 28/10/2018 (20/9 âm lịch), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên và Bậc Trì, kết thúc năm thứ 2 Bậc Định năm 2018 tại 4 địa điểm cho các Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.