Vào ngày 27/7/2018 vừa tốt nghiệp trường Đại học Phạm Văn Đồng, ngành Tiểu học, trong lúc đi tìm việc, em Lê Thị Tý (Huynh trưởng GĐPT Hải Quang - Quảng Ngãi) không may bị tai nạn giao thông tại Ngã Năm mới TP Quảng Ngãi và được chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

Chủ nhật ngày 28/10/2018 (20/9 âm lịch), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên và Bậc Trì, kết thúc năm thứ 2 Bậc Định năm 2018 tại 4 địa điểm cho các Huynh trưởng thuộc các GĐPT ở các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc.

BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 28/2018-TB-GĐPT ngày 28/10/2018 v/v chuẩn bị dự Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ XII và lễ thọ cấp Tấn tại Đà Nẵng, cùng một số Phật sự khác.