Thông báo GĐPT

LỊCH TẬP HUẤN KỸ NĂNG HUYNH TRƯỞNG CẦM ĐOÀN

Ngày đăng: 23/04/2018

BHD PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI                                                                             GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

PL.2561, Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 4 năm 2018

 

LỊCH TẬP HUẤN KỸ NĂNG HUYNH TRƯỞNG CẦM ĐOÀN

 

    Kính gởi:  - Quí Huynh trưởng thành viên BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi.

                     - Quí Huynh trưởng Ủy viên Đại diện BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi tại các huyện, TP.

                      - Quí Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong tỉnh.

                      - Quí Huynh trưởng thành viên Đội tập huấn kỹ năng Huynh trưởng năm 2018.

 

    Căn cứ phương hướng sinh hoạt năm 2018 của BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi, căn cứ biên bản cuộc họp của toàn BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi ngày 07/04/2018 (22/02/Mậu Tuất), căn cứ tình hình sinh hoạt hiện nay ở các đơn vị GĐPT trong tỉnh. Sau khi bàn bạc thống nhất, Đội tập huấn kỹ năng Huynh trưởng năm 2018 sẽ thực hiện lịch tập huấn kỹ năng Huynh trưởng cầm đoàn tại các GĐPT huyện, TP như sau:

I. Nội dung và lịch tập huấn.

   

   - Thời gian: Mỗi ngày tập huấn theo lịch sau đây bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 16 giờ 30 chiều.

 

   - Nội dung: Giai đoạn 1 gồm ba mục:  + Tập bài hát mới.  + Tập trò chơi nhỏ.  + Tập dân vũ.

  

                       Giai đoạn 2 gồm hai mục: + Hướng dẫn Phật pháp.   + Hướng dẫn HĐTN.

 

   (Bắt đầu cho buổi tập huấn đều thực hiện Lễ Phật, Lễ Đoàn, câu chuyện dưới cờ)

 

   - Lịch tập huấn giai đoạn 2 (sẽ thông báo sau)

 

   - Tây Bình Sơn gồm 6 GĐPT: 

 

   An Phong, Chơn Thạch, Chơn Ngọc, Chơn Khánh, Chơn Đức, Mỹ Long

 

   - Đông Bình Sơn gồm 7 GĐPT:

 

   Diệu Giác, Chơn Từ, Chơn Hải, Chơn Thiện, Hải Quang, Chơn Thuận, Chánh Long.

 

  - Các Ủy viên Đại diện tại các huyện, TP có trách nhiệm:

      

  + Trình BTS GHPGVN huyện, TP về công tác tập huấn này tại huyện, TP.

 

  + Thông báo, tập họp Huynh trưởng của huyện, TP về tại địa điểm tập huấn.

 

  + Chuẩn bị cơ sở vật chất và cơm trưa cho tất cả Huynh trưởng tập huấn. 

 

  + Theo dõi sự tập huấn của Huynh trưởng trong huyện, TP và tham gia tập huấn.

  

II. Phân công nhân sự của các Tổ tập huấn:

   

  - Tổ 1 gồm 8 anh chị: 

 

   1) Tâm Thường Trần Khanh (PT)

 

   2) Giác Chính Nguyễn Thành Liêm

 

   3) Tâm Minh Phạm Ngọc Quang

 

   4) Đồng Tuệ Đặng Yến

 

   5) Thiện Quang Lâm Văn Ty

 

   6) Diệu Tây Khương Thị Đông

 

   7) Tâm Ninh Vương Thị Khương

 

   8) Đồng Học Ngô Tấn Phiêm

  

  - Tổ 2 gồm 9 anh chị: 

 

   1) Diệu Tiễn Nguyễn Đức Minh (PT)

   

   2) Nhuận Bạch Nguyễn Thị Tuyết

 

   3) Tâm Dũng Nguyễn Việt Cường

 

   4) Diệu Lộc Nguyễn Thọ

 

   5) Như Vinh Lê Minh Hùng

 

   6) Nguyên Bình Nguyễn Thuần Thái

 

   7) Không Vân Đặng T. Minh Nguyệt

 

   8) Nguyên Hiền Lê Minh Triết

 

   9) Tâm Tựu Nguyễn Lai

 

   (Mỗi Tổ tập huấn đều có phân chia nhiệm vụ cho các thành viên)

 

   Trên đây là công tác chuẩn bị cho các giai đoạn tập huấn kỹ năng Huynh trưởng cầm Đoàn, nhằm củng cố và tạo tinh thần sinh hoạt, tu học tại các GĐPT. Kính mong quý Huynh trưởng các GĐPT thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác này.

 

   Kính chào tinh tấn.

 

Nơi gởi:TM.                                                                    BHD PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI

- Như trên                                                                                       TRƯỞNG BAN

- Kính trình BHD Phật Tử tỉnh                               Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo

- Lưu VP