Sinh hoạt tu học GĐPT

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUẢNG NGÃI: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2017 VÀ THẢO LUẬN KẾ HOẠCH PHẬT SỰ NĂM 2018

Ngày đăng: 12/04/2018

Ngày 11/3/2018 (24/01/Mậu Tuất), Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2017 và Thảo luận Kế hoạch Phật sự năm 2018 tại Giảng đường Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, số 334 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi).

   Ngày 11/3/2018 (24/01/Mậu Tuất), Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2017 và Thảo luận Kế hoạch Phật sự năm 2018 tại Giảng đường Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, số 334 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi). Cuối năm 2017, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên chưa tổ chức được Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự của năm, cuối tháng đầu năm âm lịch, hội nghị được tiến hành.

 

 

   Chứng minh Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2017 và Thảo luận Kế hoạch Phật sự năm 2018 của Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi có Hòa Thượng Thích Trí Thắng - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tọa Thích Thông Hội - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Quảng Ngãi.

 

 

 

 

  Chủ tọa Hội nghị có Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Phó trưởng ban Thường trực BHD Phân ban GĐPT Trung ương, Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi. Đồng chủ tọa có các Huynh trưởng Phó trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có các Huynh trưởng thành viên BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi, Ban Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh và các Huynh trưởng nguyên là thành viên BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi.

 

 

 

 

   Hội nghị đã đánh giá Tổng kết Công tác Phật sự năm 2017 và thảo luận thống nhất Kế hoạch Phật sự năm 2018 và biện pháp thực hiện. Kế hoạch Phật sự năm 2018 trọng tâm là công tác bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sinh hoạt tu học tại các đơn vị GĐPT theo hướng tích cực, phát huy khả năng tu học, chú trọng chất lượng tu học của Đoàn sinh và Huynh trưởng. Phát huy sinh hoạt của Ngành Nữ - lực lượng đông nhất trong sinh hoạt của GĐPT, tổ chức Trại Hạnh Ngành Nữ. Thực hiện các Phật sự của Giáo hội và của BHD Phân ban GĐPT Trung ương.

 

   Sau một ngày làm việc, Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết, tinh tấn cho Phật sự của năm 2018.

 

Truyền thông BHD PB GĐPT Quảng Ngãi