Sinh hoạt tu học GĐPT

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CẦM ĐOÀN CHO HUYNH TRƯỞNG - GIAI ĐOẠN II - 2018

Ngày đăng: 03/11/2018

Ngày 03/11/2018 tại Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, 334 Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cầm đoàn cho Huynh Trưởng - giai đoạn II - 2018.

     Ngày 03/11/2018 tại Chùa Pháp Hóa (Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, 334 Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi), BHD Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cầm đoàn cho Huynh Trưởng - giai đoạn II - 2018 từ 8 giờ sáng đến 16 giờ cùng ngày

      Đợt tập huấn này chú trọng đến các nội dung:

      - Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động hướng dẫn Đoàn sinh học Phật pháp một cách sinh động, tự nhiên, chủ động, xoay quanh các phương pháp huân tập, hoạt động, quán niệm, lý giải. Huynh trưởng thực hành soạn và trình bày theo nhóm.

        - Bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về mật thư, cách giải và soạn mật thư cơ bản. Thực hành giải mật thư và tập một đoạn ngắn của trò chơi lớn.

        - Bồi dưỡng về công tác hành chánh trong GĐPT.

        - Tập dân vũ, múa cộng đồng.

      Công tác này còn được tiếp tục dài hạn nhằm nâng cao kỹ năng cho Huynh trưởng. Ngày tập huấn đạt được kết quả như dự kiện.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Truyền thông BHD PB GĐPT Quảng Ngãi.