Sinh hoạt tu học GĐPT

Lớp học Bậc Lực V - GĐPT Quảng Ngãi kết thúc đề tài Kinh Kim Cang.

Ngày đăng: 23/12/2018

Buổi sáng 23/12/2018 (17/11 Mậu Tuất), tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi, lớp học Bậc Lực V GĐPT Quảng Ngãi kết thúc đề tài Kinh Kim Cang.

      Buổi sáng 23/12/2018 (17/11 Mậu Tuất), tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi, lớp học Bậc Lực V kết thúc đề tài Kinh Kim Cang do Sư cô Thích Nữ Huệ Như hướng dẫn. Kinh Kim Cang là một đề tài thuộc năm thứ 3 của Bậc Lực được Sư cô Huệ Như hướng dẫn trong 4 buổi học.

 

 

 

 

 

 

 

 

BĐH các bậc học.