Tiếng Lam Số 65

NGÀY DŨNG - NGÀY HỘI NGÀNH NAM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Ngày đăng: 30/04/2018

Để truy tiến báo ân Đức Thế Tôn, thực hiện hạnh Dũng, ngành Nam GĐPT thực tập - tu học phụng sự nhân sinh, hộ trì Chánh Pháp, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

NGÀY DŨNG - NGÀY HỘI NGÀNH NAM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

   

   Như đã được thai nghén, hun đúc ý chí từ lâu, thôi thúc giục giã lên đường, vào lúc không giờ, thời khắc giao thừa “Vĩnh ly nhị biên”, với ý chí mạnh mẽ, Thái tử Tất Đạt Đa cưỡi ngựa Kiền Trắc, cùng người hầu cận Xa Nặc, lên đường đăng trình vượt qua sông mê A Nô Ma, đi tìm  chân lý, giải thoát nhân sinh, vượt thoát cơn mê tham ái, an trú vào tịnh lạc.

   

   Bên này là bến mê, vượt qua sông mê, đến bên kia bờ giác. Bến bờ cũng chỉ là biên độ của giới hệ điên đảo trầm luân. Vượt qua cơn mê, mỗi nhân giả vững vàng đứng trên mảnh đất bồ đề tâm, trải lòng từ bi bao la bát ngát

   

   Năm năm đăng trình tầm đạo, sáu năm tại Khổ Hạnh Lâm, thực tập khổ hạnh đầu đà. Cả hai thời gian, mười một năm cần mẫn, cũng chỉ đủ để kinh qua khai phá công năng nghĩa mầu trung đạo, chân lý vẫn còn ở cuối chân trời.

   

   Qua tiếng đàn tỉnh thức của người kĩ nữ. Uống bát sữa đề hồ của nàng Tu Xà Đề dâng cúng. Kết cỏ làm tọa cụ dưới gốc cây Bồ Đề, mắt hướng nhìn dòng Ni Liên Thuyền gợn sóng trôi vào bất tận. Thái tử Tất Đạt Đa ném chiếc bát trôi ngược dòng sông, nhất tâm phát đại nguyện: “Nay ngồi đây, quán tìm đạo lý, nếu không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết không đứng lên”

   

   Đã kinh qua hơn nửa thế kỷ, GĐPT Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh - Thiếu - Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, nhằm mục đích xây dựng tương lai đạo pháp, cống hiến hiền tài cho đất nước, góp phần phụng sự Đạo pháp, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, văn minh tiến bộ. GĐPT Việt Nam không đặt nặng vấn đề khoa giáo từ chương, mà mở rộng con đường khuyến tấn - khai phóng, để tuổi trẻ hội nhập, chỉnh hướng dòng đời, tịnh lạc xã hội. Tinh thần Dũng, là tinh thần ngồi trên tòa Bồ Đề, ngồi trên lập trường trung đạo, không ra rời thế gian, mà tích cực dấn thân, hiện thực trên hành trình truy tìm, thể nghiệm cuộc sống.

   

   Cái Dũng của Ngành Nam GĐPT là cái Dũng của ý chí nghịch lưu bất thối, dù đời là vậy, với vô vàn chướng duyên. Tại đêm Thành đạo, Đức Phật đã vững vàng tĩnh tại, thắng phục nội ma - ngoại chướng, thành tựu Bồ đề, lên ngôi Chánh giác, thì những gian nan có nghìn trùng vây bủa dậy sóng A Nô Ma, đứng trước hạnh Dũng vô úy, ngành Nam GĐPT Việt Nam sẵn sàng gánh vác gian nan, vững vàng đi tới, kế tục sự nghiệp thiêng liêng, thành toàn sứ mệnh truyền đăng cao quý.

   

   Như Lai đã dũng mãnh cắt ái ly gia, thực hiện chí hướng xuất trần, tìm cầu chân lý cứu độ chúng sinh.

   

   Để truy tiến báo ân Đức Thế Tôn, thực hiện hạnh Dũng, ngành Nam GĐPT thực tập - tu học phụng sự nhân sinh, hộ trì Chánh Pháp, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

   

   Thực hiện hạnh Dũng, truy tiến báo ân liệt vị anh linh tiền nhân đã nằm xuống để cho tổ chức mãi mãi trường tồn, ngành Nam GĐPT Việt Nam quyết tâm hoàn thành mọi Phật sự, tích cực tham gia sinh hoạt, bảo vệ - duy trì và phát triển tổ chức. Sẵn sàng tiếp cận tha nhân, hòa nhập - chuyển hóa cộng đồng, Phật hóa xã hội, hoàn chỉnh tịnh độ nhân gian.

   

   Hội Dũng như một trạm chuyển tải năng lượng, tạo sức bật, định hướng cho tuổi trẻ, tự giải quyết những vấn đề xã hội và bản thân bằng trí tuệ và sức lực đang có

   

   Chính những thôi thúc ấy, đã nhả ra những sợi tơ vàng óng ả, làm keo sơn gắn bó ngọt ngào mãi mãi tình LAM.

   

   Nghĩ về ngày DŨNG,  ngày hội của ngành nam GĐPT Việt Nam, ai nấy từ Huynh trưởng đến Đoàn sinh, đều cảm thấy mình được trưởng thành hơn, đứng đắn hơn, chững chạc hơn trong tinh thần tập thể, gắn bó và sẵn sàng gánh vác sứ mệnh trước Đạo pháp và Dân tộc, để làm tỏa sáng tổ chức GĐPT Việt Nam.

 

   Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM