Tiếng Lam Số 65

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TU HỌC, SINH HOẠT NĂM 2017 CỦA GĐPT QUẢNG NGÃI

Ngày đăng: 30/04/2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TU HỌC, SINH HOẠT NĂM 2017 CỦA GĐPT QUẢNG NGÃI

     BTS GHPGVN TỈNH QUẢNG NGÃI                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

        BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                                                      BI    TRÍ   DŨNG

 

    BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT                            Quảng Ngãi ngày 04 tháng 12 năm 2017  

 

                                  BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TU HỌC, SINH HOẠT

                                          NĂM 2017 CỦA GĐPT QUẢNG NGÃI          

Kính gởi:   -  Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT TW GHPGVN.

                          - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi.

                          - Ban Hướng Dẫn Phật tử tỉnh.

           

        Theo tinh thần thông báo số 245/TB- GĐPT TW ký ngày 8.11.2017 của Ban Hướng Dẫn phân ban GĐPT TW về việc báo cáo Tổng kết công tác tu học-sinh hoạt của GĐPT Quảng Ngãi năm 2017,  Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Ngãi đã có báo cáo trình BHD Phân ban GĐPT TW, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, Ban Hướng Dẫn Phật tử tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, BHD GĐPT chưa tổ chức Hội nghị toàn tỉnh. Nay thuận duyên lành, trong không khí của những ngày còn xuân Mậu Tuất và là ngày thứ 11 của tháng ba dương lịch 2018, Bộ phận hành chánh văn phòng đã thực hiện tổng hợp, căn cứ vào báo cáo định kỳ của các đơn vị huyện, thành, các đơn vị cơ sở và kết quả thăm viếng kiểm tra thực tế để tổng hợp báo cáo. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, quý vị khách mời và quý Anh Chị trưởng hoan hỷ đã dành thời gian vân tập về đây cùng điểm lại những thành tựu đã thực hiện được, cũng như chưa thực hiện được trong năm qua, đồng thời góp ý xây dựng kế hoạch phương hướng hoạt động trong năm 2018.

    

I.TÌNH HÌNH CHUNG:

    

GĐPT Quảng Ngãi hiện đang sinh hoạt trong hệ thống pháp lý dưới sự điều hành Ban Hướng Dẫn GĐPT Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn phật tử tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay BHD GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2022 chưa được Ban Trị sự ban hành quyết định công nhận thành phần nhân sự BHD GĐPT nên mọi kế hoạch Phật sự bị trở ngại.

        

Tổng số các đơn vị trong tỉnh hiện đang sinh hoạt gồm có 44 đơn vị GĐPT và hiện có 02 đoàn sinh hoạt độc lập, 03 đơn vị GĐPT (Châu Quang, Chơn Nghĩa, Diệu Thiện) đã làm hồ sơ trình BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi công nhận chính thức và 01 đơn vị mới đã làm hồ sơ trình Ban Hướng dẫn Phật tử, BTS Tỉnh xem xét công nhận, đó là GĐPT Nguyên Hùng thuộc huyện Tư Nghĩa. 

 

       * Tổng số Huynh trưởng: 471 Huynh trưởng, trong đó:

    Cấp Dũng:            1 huynh trưởng

    Cấp Tấn:            24 huynh trưởng

    Cấp Tín:           140 huynh trưởng

    Cấp Tập:           163 huynh trưởng

    Tập sự:            143 huynh trưởng

       

   * Tổng số đoàn sinh: 2592 đoàn sinh

    Ngành Thanh:     591 đoàn sinh

    Ngành Thiếu:     901 đoàn sinh

    Ngành Oanh:     1100 đoàn sinh

 

   * Số lượng các đơn vị sinh hoạt theo Huyện Thành:

    

Bình Sơn: Hiện đang sinh hoạt 13/15 đơn vị: GĐPT An Phong, GĐPT Chơn Ngọc, GĐPT Chơn Thạch, GĐPT Chơn Khánh, GĐPT Chánh Long, GĐPT Diệu Giác, GĐPT Chơn Từ, GĐPT Chơn Hải, GĐPT Chơn Thiện, GĐPT Chơn Thuận, GĐPT Hải Quang, GĐPT Chơn Đức, GĐPT Mỹ Long. Riêng 02 GĐPT Chơn Dũng và GĐPT Chơn Giác, Ban Điều hành Bình Sơn sẽ có kế hoạch phục hoạt vào năm 2018.

 

Sơn Tịnh: Hiện có 4 đơn vị đang sinh hoạt: GĐPT Kim Phú, GĐPT Minh Phước, GĐPT Châu Quang, GĐPT Minh Tín.

 

Thành Phố:  Hiện có 4 đơn vị đang sinh hoạt: GĐPT Tịnh An, GĐPT Tịnh Nghiêm, GĐPT Chơn Tuệ, GĐPT Chơn Lạc.

 

Tư Nghĩa: Hiện có 8 đơn vị đang sinh hoạt: GĐPT Chơn An, GĐPT Chơn Sắc, GĐPT Chơn Mỹ, GĐPT Chơn Duy, GĐPT Chơn Trí, GĐPT Chơn Bửu, GĐPT Chơn Nghĩa, GĐPT Nguyên Hùng vừa mới thành lập, số lượng Đoàn sinh là 80, gồm 2 đoàn Nam-Nữ Phật tử.

 

Mộ Đức:  Hiện có 9 đơn vị đang sinh hoạt: GĐPT Chơn Tấn, GĐPT Văn Bân, GĐPT Quang Hiển, GĐPT Chơn Thạnh, GĐPT Phước Long, GĐPT Diệu Thiện, GĐPT An Long, GĐPT Đức Tuệ, GĐPT Chơn Nguyên.

 

Đức Phổ:  Hiện đang sinh hoạt có 5 đơn vị: GĐPT Phước Lâm, GĐPT Chơn Phổ, GĐPT Chơn Long, GĐPT Chơn Dung, GĐPT Chơn Liên.

 

Lý Sơn: Duy chỉ có một đơn vị hiện đang sinh hoạt đó là GĐPT Đại Hải, đơn vị ở xa đất liền nên mọi sinh hoạt chung có một số khó khăn nhất định.

        

Đoàn Nữ Phật tử Ni Liên sinh hoạt độc lập, nhưng theo Nội quy GĐPT không có đoàn độc lập riêng lẻ, vì vậy Thường trực BHD sẽ có dự kiến thành lập một GĐPT mới, trong đó Đoàn Ni Liên là đoàn Nữ Phật tử. 

        

Đoàn Lam Thiên Ấn là đoàn duy nhất sinh hoạt tại TPHCM được Thường trực BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi xét và đồng ý ban hành quyết định thành lập Đoàn, vì các Anh Chị  đoàn viên nguyên là những huynh trưởng, đoàn sinh đã sinh hoạt tại các đơn vị GĐPT ở Quảng Ngãi. Anh chị và các em hiện đang học tập, làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nên các anh chị xin tổ chức tu học, sinh hoạt độc lập tại chùa Huyền Trang quận Gò vấp, thành phố HCM. Số lượng đoàn viên trên 70.

    

Số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh trên tổng số các đơn vị toàn tỉnh như tổng hợp báo cáo ở trên, nhưng thực tế hiện nay có một vài đơn vị sinh hoạt không đều theo số lượng thực tế báo cáo.

    

Ban viên Đại diện BHD GĐPT tại huyện Bình Sơn, huyện Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi không gởi báo cáo tổng kết huyện, thành mình nên đã làm ảnh hưởng đến bộ phận hành chánh văn phòng thực hiện báo cáo tổng kết chung. Ngoài ra cũng có một số ủy viên chuyên môn, chuyên ngành cũng chưa kịp thời thực hiện gởi báo cáo theo thời hạn. 

         

II. CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:

 

   1- Công tác tu học:

   

      a- Huynh trưởng: 

 

        Ban điều hành các bậc học của Ban Hướng Dẫn có ủy nhiệm cho Uỷ viên đại diện tại các Huyện, Thành phố thành lập Tiểu Ban điều hành các bậc học nhằm tổ chức hướng dẫn bậc Kiên, Trì. Những Huyện, Thành có số lượng huynh trưởng đăng ký học các bậc ít nên có liên kết tổ chức chung liên Huyện, Thành. Năm 2017 đã tổ chức thi kết khóa bậc Kiên, năm thứ nhất bậc Trì và năm thứ nhất bậc Định.

    

Số lượng bậc Kiên toàn tỉnh đăng ký học 76 học viên, và đã kết khóa.

    

Số lượng bậc Trì toàn tỉnh đăng ký học  64 học viên, và đã thi khảo sát năm thứ nhất.

 

        Số lượng bậc Định đăng ký học 38 học viên, riêng bậc Định Ban Điều hành tổ chức học tập trung toàn tỉnh, học tại Chùa Pháp Hóa.

 

Bậc Lực GĐPT Quảng Ngãi có số lượng đông nhất từ trước đến nay, đăng ký 43 anh chị, và đã khảo sát kết khoá năm thứ nhất tại Quảng Ngãi có 42 anh chị          b- Đoàn sinh: 

        

  b- Đoàn sinh:

  

Các đơn vị GĐPT cơ sở duy trì việc tổ chức tu học các bậc, hướng dẫn đoàn sinh  theo tài liệu mới đã ấn hành, mặc dù số lượng đoàn sinh gần đây có giảm sút, không ổn định nhưng các anh chị trưởng phụ trách vẫn duy trì hướng dẫn tu học đều đặn. Vào dịp hè vừa qua Ban điều hành các bậc học của tỉnh cũng  tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh bậc Tung bay ngành Oanh, Trung Thiện, Chánh Thiện ngành Thiếu, bậc Hoà cho ngành Thanh.

   

   2- Công tác chuyên môn:

  

  a- Tu Bát quan trai: 

  

    Năm 2017 do nhiều Phật sự liên quan như Trại họp bạn toàn quốc nên các đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch, chưa tổ chức Tu Bát quan trai đều đặn. Duy chỉ có GĐPT Huyện Sơn Tịnh tổ chức thường kỳ vào ngày 26 hàng tháng, và đã tổ chức được 10 lần trong năm. Ban Hướng Dẫn tỉnh đã tổ chức khóa tu Bát quan trai dành cho huynh trưởng trong toàn tỉnh ( 01 ngày đêm) và chỉ được 01 lần.

         

  b- Từ thiện, Khuyến học:

 

    Thực hiện chủ trương chung của BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi từ nhiều năm, các đơn vị Huyện, thành phố luôn duy trì tổ chức nồi cơm, cháo tình thương giúp đỡ những bịnh nhân nghèo, khó khăn tại các bệnh viện. Mỗi tháng các đơn vị Huyện Thành đều tham gia thực hiện 1 lần trong tháng. Riêng Bình Sơn tổ chức một tháng 2 ngày vào ngày Rằm và mùng 1 tại bệnh viện Bình Sơn.

            

Hàng năm vào dịp hè với tinh thần của những người luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, được sự quan tâm của chư Tôn đức Ban trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị thiện tâm, quý vị trong Ban bảo trợ đã dành mọi ưu ái bằng tinh thần và hiện kim giúp GĐPT Quảng Ngãi có nguồn quỹ làm công tác từ thiện khuyến học. Ban Hướng Dẫn đã tổ chức cấp phát thưởng cho 83 đoàn sinh chuyên cần hiếu học, mỗi xuất trị giá 500.000đ và giấy khen, ngoài ra còn hỗ trợ cho 30  đoàn sinh thi đậu vào trường Đại học, với điểm thi đạt 20 điểm trở lên, mỗi xuất 1.000.000đ . Vấn đề từ thiện khuyến học là điểm mạnh của GĐPT Quảng Ngãi được Trung ương đánh giá rất cao.

            

   3- Công tác tài chính:

 

        Bộ phận thũ quỹ sẽ báo cáo công tác tài chính chi tiết.

   4- Công tác khác:

   

- Trong năm 2017 GĐPT Quảng Ngãi luôn thể hiện và đồng hành cùng các Ban ngành trực thuộc Ban Trị Sự, thực hiện đầy đủ  các chủ trương của Giáo hội,  tổ chức tốt các ngày Đại lễ. Trong Đại lễ Phật Đản, GĐPT Quảng Ngãi tham gia một xe hoa cúng dường ngày Đại lễ và các công tác khác như trang thiết lễ đài, treo cờ, dâng hoa, rước Đạo kỳ, điều hành, giữ trật tự trong đêm diễu hành xe hoa, tổ chức văn nghệ cúng dường…

 

   Trại Lục hòa 2017 được tổ chức tại Quảng Ngãi nên BHD GĐPT Quảng ngãi kêu gọi tất cả Huynh trưởng trong tỉnh tham gia tích cực các công tác xây dựng Trại trường đón các Lam viên toàn quốc về tham dự. Ban tổ chức đánh giá cao về công tác chuẩn bị này và có cấp 19 giấy khen cho Huynh trưởng. Trại họp bạn GĐPT Quảng Ngãi tham dự tổng số 890 Huynh trưởng và đoàn sinh 2 ngành Thanh, Thiếu. Ngoài số lượng đăng ký  ổn định còn có khá đông anh chị em đoàn sinh cũng vân tập về thăm và tham dự trại.

 

   Tại trại Lục Hòa 2017, GĐPT Quảng ngãi có tổ chức đêm Văn nghệ chào mừng Trại và tham gia các bộ môn thi đua cùng các đơn vị và cũng đạt nhiều giải thưởng.  

 

- Thường trực tổ chức đi thăm các đạo tràng An cư kiết hạ nhân mùa An cư năm 2017. Ngoài ra nhiều bổn tự trong tỉnh có công tác Phật sự, Thường trực đều phân công Huynh trưởng đến tham dự, phục vụ.

 

- Hưởng ứng ngày Dũng, mùng 8 tháng 2 âm lịch, ngày Thái tử xuất gia,  BHD GĐPT Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo các đơn vị Huyện, Thành phố tổ chức làm vệ sinh môi trường trong khu vực địa bàn Huyện, Thành các đơn vị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

 

- Thường trực đã thành lập các đoàn về thăm, tham sát đánh giá những đơn vị sinh hoạt xuất sắc cấp Huyện, Thành, thăm, củng cố những đơn vị khó khăn, mất đoàn kết nội bộ Ban Huynh trưởng và trong quan hệ giữa Sư Trụ trì với đơn vị GĐPT.

 

  Sau khi thăm viếng đánh giá, đơn vị GĐPT Chơn Thiện Huyện Bình Sơn và đơn vị GĐPT Châu Quang Huyện Sơn Tịnh là 02 đơn vị đạt danh hiệu Xuất sắc cấp Tỉnh. Đơn vị GĐPT Chơn Tuệ, GĐPT Chơn An, GĐPT Chơn Phổ, GĐPT Diệu Thiện, GĐPT Đại Hải đạt khá cấp Huyện, Thành.

 

- Nhằm khuyến tấn cho hàng ngũ Huynh trưởng, Thường trực BHD đã có thông báo gởi cho các đơn vị GĐPT có Huynh trưởng đủ điều kiện xét, xếp cấp thì lập hồ sơ được Ban Huynh trưởng bình xét, giới thiệu, có biên bản, hiện văn phòng đã nhận Hồ sơ xin đề nghị xét cấp Huynh trưởng năm 2017. Do nhiều Phật sự vào dịp cuối năm nên BHD chưa thành lập Hội đồng xét, xếp cấp vào dịp Thành đạo và dự kiến sẽ tổ chức xét, thọ cấp vào dịp Phật Đản PL 2562.

 

III.THUẬN LỢI KHÓ KHĂN:

 

1- Thuận lợi:

        

- Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị Sự luôn quan tâm giúp đỡ nhiều mặt từ tinh thần lẫn vật chất, luôn tạo mọi thuận lợi trong tu học và sinh hoạt.

           

- Chính quyền địa phương luôn tạo thuận lợi cho các Phật sự chung.

        

- Ban Bảo trợ luôn sát cánh giúp đỡ nhiều mặt, tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt là hỗ trợ quỹ khuyến học từ thiện.

        

- Nhiều anh chị trưởng tích cực đồng hành cùng tổ chức xây dựng mái nhà Lam.

    2- Khó khăn:

          

- Một số chư Tăng Ni trụ trì chưa cảm thông với tổ chức GĐPT. 

        

- Một số anh chị chưa thực sự hy sinh cho tổ chức, chưa thể hiện tinh thần Lục hòa trong tu học – sinh hoạt. 

        

- Nhiều đơn vị hiện nay sinh hoạt cầm chừng, đoàn sinh sụt giảm, chưa có hướng khắc phục, chưa có kế hoạch sinh hoạt tạo niềm hưng phấn cho các em.

         

- Tại một số đơn vị, Ban Huynh trưởng chưa nghiêm túc trong việc thực hiện các chủ trương của Ban Hướng Dẫn. Nhiều công văn BHD các đơn vị thực hiện không đúng kế hoạch đã làm trở ngại chung. Niên liễm và các khoản phí khác chưa thực hiện kịp thời, thậm chí không thực hiện. 

 

- Một số Anh Chị trưởng chưa phát huy tinh thần tự tu, tự học của người Huynh trưởng.

        

-  Một số Anh Chị Ủy viên BHD chưa có kế hoạch xây dựng tổ chức trong tình hình hiện nay, chưa thấy hết trách nhiệm của mình khi được phân công, chưa nỗ lực trong các công tác.

        

Trên đây là báo cáo tổng kết Phật sự đã thực hiện trong năm 2017 của GĐPT Quảng Ngãi. Bộ phận văn phòng tổng hợp chưa đầy đủ, có lẽ còn nhiều điều cần bổ sung. Kính mong quý Chư Tôn Đức, quý Anh Chị hoan hỷ.

 

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu.

 

Kính chúc quý Anh Chị thân tâm thường an lạc.

                               

    BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI