Tin tức GĐPT

LỄ TRUY THĂNG CẤP TÍN HUYNH TRƯỞNG TÂM THÔNG LÊ VĂN CHƯƠNG

Ngày đăng: 04/04/2018

Lúc 21h ngày 10/3/2018 (23/01/Mậu Tuất), Huynh trưởng cấp Tập Tâm Thông Lê Văn Chương - LĐT GĐPT Hải Quang, thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xả báo thân về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 61 tuổi

  Lúc 21h ngày 10/3/2018 (23/01/Mậu Tuất), Huynh trưởng Tâm Thông Lê Văn Chương quê quán thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã xả báo thân về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 61 tuổi. Lễ an táng vào ngày 13/3/2018 (26/01/Mậu Tuất) tại Nghĩa địa xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 

  Huynh trưởng cấp Tập Tâm Thông Lê Văn Chương, Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hải Quang, chùa Hải Quang, thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Huynh trưởng Tâm Thông rất nhiệt tâm trong xây dựng và tổ chức sinh hoạt GĐPT Hải Quang. Anh đã có góp nhiều công sức cùng quý đạo hữu tại bổn tự và Sư Trụ trì xây dựng chùa Hải Quang. Sự ra đi của anh là mất mát đối với GĐPT Hải Quang, với bổn tự, với gia đình và quyến thuộc. Xét công lao đóng góp, sự tinh tấn tu học, thời gian sinh hoạt trong GĐPT của Anh, Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đã trình Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi truy thăng Cấp Tín.

 

 

  Được sự chuẩn y của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi về việc truy thăng Cấp Tín cho Huynh trưởng Tâm Thông Lê Văn Chương, ngày 11/3/2018 (25/1/Mậu Tuất), được sự Chứng minh của chư tôn đức trong Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bình Sơn, cùng sự tham dự của các GĐPT Huyện Bình Sơn, Thường Trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi đã làm lễ Truy thăng Cấp Tín và truy niệm trước linh cữu anh tại gia đình.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN TỨC LIÊN QUAN