Tin tức GĐPT

BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC KỲ THI KẾT KHÓA BẬC KIÊN 2018, KẾT THÚC NĂM 2 BẬC TRÌ KHÓA 2016 - 2018 VÀ KẾT THÚC NĂM 2 BẬC ĐINH KHÓA 2016 - 2019.

Ngày đăng: 29/10/2018

Sáng ngày 28/10/2018 tại 3 Hội đồng coi thi tổ chức tại huyện Mộ Đức, TP Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn đã khai mạc và tổ chức kỳ thi kết khóa Bậc Kiên 2018, kết thúc năm 2 Bậc Trì khóa 2016 - 2018, kết thúc năm 2 Bậc Định khóa 2016 - 2019.

 

 

     Sáng ngày 28/10/2018 tại 3 Hội đồng coi thi tổ chức tại huyện Mộ Đức, TP Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn đã khai mạc và tổ chức kỳ thi kết khóa Bậc Kiên 2018, kết thúc năm 2 Bậc Trì khóa 2016 - 2018, kết thúc năm 2 Bậc Định khóa 2016 - 2019.

 

 

     Tại huyện Mộ Đức, tổ chức thi tại chùa Bảo Quang (xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) cho Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, Bậc Trì năm 2 của các GĐPT ở huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

     

 

 

 

Tại thành phố Quảng Ngãi, tổ chức thi tại chùa Pháp Hóa (Văn phòng BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi, 334 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) cho Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, Bậc Trì năm 2 của các GĐPT ở TP Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, huyện Sơn Tịnh và huyện Lý Sơn. Tại đây cũng tổ chức thi kết thúc năm 2 Bậc Định cho Huynh trưởng toàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tại huyện Bình Sơn, tổ chức tại chùa Liên Quang (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) cho Huynh trưởng dự thi Bậc Kiên, Bậc Trì năm 1 của các GĐPT ở huyện Bình Sơn.

 

 

 

     Có 134 Huynh trưởng dự thi các bậc học năm 2018, trong đó có 44 Huynh trưởng dự thi kết khóa Bậc Kiên, 18 Huynh trưởng dự thi kết thúc năm thứ nhất Bậc Trì, 27 Huynh trưởng dự thi kết thúc năm thứ hai Bậc Trì, 45 Huynh trưởng dự thi kết thúc năm thứ 2 Bậc Định.

 

     Kỳ thi diễn ra bình thường theo tinh thần tự giác của người Huynh trưởng GĐPT. Huynh trưởng dự thi trong tinh thần dự thi thoải mái, Huynh trưởng coi thi với tinh thần trách nhiệm cao. Bài thi đã được đóng gói, niêm phong và gởi về Ban điều hành các Bậc học trong ngày.

 

     Ban điều hành đã tiến hành làm phách và chuẩn bị cho công tác chấm thi dự kiến hoàn thành trong 2 ngày.

 

Nguồn tin: Truyền thông BHD PB GĐPT Quảng Ngãi.

TIN TỨC LIÊN QUAN